EN | TH
Loading…
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโรงแรม
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีใหม่

อุปกรณ์ป้องกันหลับใน ขณะขับรถ

อุปกรณ์ป้องกันหลับใน ขณะขับรถ

อุปกรณ์ช่วยเตือนการหลับใน เป็นสัญญาณเตือนที่ช่วยปลุกให้คนที่ต้องขับรถระยะทางไกล เกิดอาการหลับใน โดยอุปกรณ์ชนิดนี้ใช้งานได้ง่าย โดยสวมไว้ที่บริเวณหู ในขณะขับรถ ถ้าหากว่าระยะของหัวเกิดการเอนไปข้างหน้าไม่เป็นมุมตั้งฉากปกติ สัญญาณจะดังขี้นเพื่อปลุกให้ผู้สวมตื่นขึ้นมา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืน เช่น ยามรักษาความปลอดภัย หรือ เจ้าหน้าที่เครื่องจักรในโรงงานที่ต้องทำงานในเวลากลางคืน