EN | TH
Loading…
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโรงแรม
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีใหม่

อุปกรณ์ประหยัดน้ำ สำหรับรดน้ำต้นไม้

สำหรับการใช้น้ำภายนอกอาคาร

อุปกรณ์ประหยัดน้ำ สำหรับรดน้ำต้นไม้

การรดน้ำต้นไม้ หรือล้างรถ ด้วยสายยางฉีดน้ำ สูญเสียน้ำในปริมาณที่สูงมาก เราสามารถควบคุมปริมาณการสูญเสียน้ำให้น้อยลง  โดยติดตั้งอุปกรณ์ การ์เดน โฟร์ มินิมัยเซอร์ สามารถลดการสุญเสียน้ำได้แม้ใช้เวลาเท่ากัน