EN | TH
Loading…
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโรงแรม
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีใหม่

อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ก๊อกน้ำล้างมือ

กรีน นิโอ แท็บเอเรเตอร์ เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำด้วยการเพิ่มแรงดันอากาศ เหมาะสำหรับก็อกน้ำทั่วไป หรือว่าก็อกน้ำล้างจานในครัว ก็อกน้ำทั่วไปถึงจะมีฟิวเตอร์ที่ดูคล้ายกันแต่ประโยชน์จากตัวอุปกรณ์จะแตกต่างกัน เนื่องจากฟิวเตอร์ทั่วไปไม่ช่วยประหยัดน้ำเพียงแค่กรองสิ่งสกปรกเท่านั้น แต่แท็บเอเรเตอร์ช่วยเรื่องแรงดันอากาศ ช่วยลดปริมาณน้ำที่สูญเสียโดยไม่รู้สึกแตกต่างเวลาใช้งาน

อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ก๊อกน้ำล้างมือ

Model: SR3-6KL
คุณลักษณะ วัสดุทำมาจากเปลือกโลหะชุบเพื่อเพิ่มความทนทาน ตัวอัดอากาศผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตัน พร้อมมาตราฐานสากลเหมาะสำหรับสำหรับการใช้งาน สามารถใช้กับก๊อกได้ทั่วโลก

SR3-6KL average consumption 4.8 - 5L /min.

อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ก๊อกน้ำล้างมือ

Model: SR3-4LK

SR3-4LK average consumption 1.8 - 3L /min.

อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ก๊อกน้ำล้างมือ

Model: SR3-6AT
รุ่นนี้เพิ่มระบบป้องกันการโจรกรรม เพื่อป้องกันขโมย แท็บ เอเรเตอร์สามารถจะปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

SR3 -6AT average consumption 6L/min.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร:
Watersave.pdf