EN | TH
Loading…
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโรงแรม
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีใหม่

PBM บำบัดน้ำเสีย

สารช่วยตกตะกอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

PBM บำบัดน้ำสีย
 • แยกของแข็งออกจากของเหลวได้อย่างรวดเร็ว
 • 2 in 1 สร้างตะกอนและรวมตะกอน
 • ประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเจือจางที่ 0.1% ถึง 5%
 • การตกตะกอนที่เหนือกว่าสำหรับนำ้เสียทุกประเภท

ลักษณะ

PPM Wastewater Treatment (PBM-WT) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 2 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว คือสามารถสร้างตะกอนและรวมตะกอนสามารถใช้งานได้ในหลายรูปแบบ

หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์คือการแยกของแข็งออกจากของเหลวได้ดีกว่าและเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในความหลากหลายของรูปแบบการใช้งาน โดยไม่คำนึงถึงค่า pH

PBM-WT มีขอบเขตการทำงานที่กว้างและหลากหลาย จึงทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายการบำบัดน้ำเสีย เพราะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวผลิตภัณฑ์อื่นมาสร้างตะกอนหรือรวมตะกอนอีกเลย

การใช้งานหลัก ได้แก่

 • ช่วยลด BOD / COD
 • การกำจัดสารอินทรีย์และองค์ประกอบทางเคมี
 • การกำจัดสี
 • ลดกลิ่น
 • ลดค่าใช้จ่ายการบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 • โรงงานแปรรูปอาหาร
 • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • โรงงานสิ่งทอ
 • โรงงานผลิตสี หมึกหรือสารเคมีอื่นๆ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประเภทที่ 1 : อเนกประสงค์ (Multipurpose) การสร้างตะกอนที่ดีกว่า
ประเภทที่ 2 : ช่วยลด BOD/COD ได้ดีกว่า
ประเภทที่ 3 : สำหรับอุจจาระและปัสสาวะ
ประเภทที่ 4 : สำหรับน้ำมัน ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย

วิธีการใช้งาน

PBM บำบัดน้ำเสีย PBM บำบัดน้ำเสีย PBM บำบัดน้ำเสีย
Step 1:
ผสม PBM-WT 0.5% to 5% ลงในน้ำ
Step 2:
คนอย่างน้อย 30 วินาที
Step 3:
เทน้ำออก ให้เหลือเฉพาะของแข็ง

กรณีธุรกิจ

การทดลองนี้ถูกดำเนินการที่โรงงานผลิตสีในประเทศญี่ปุ่น โดยทำการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพมาตรฐานของ PBM-WT1 กับสารช่วยตกตะกอนทั่วไปที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกัน การทดลองได้ดำเนินการโดยลูกค้ามีการวัดในห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการโดย บริษัท Kumagaya Kankyou Data จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

PBM บำบัดน้ำเสีย

ตัวอย่าง 4 ตัวอย่างได้มาจากการเก็บน้ำทิ้งแต่ละ 2 ตัวอย่าง ได้รับการบำบัดด้วยสารช่วยตกตะกอนที่แตกต่างกัน จากกนั้นก็ได้ทำการคนโดยใช้เวลาเท่ากันคือ 30 วินาที หลังจากนั้นก็สังเกตและวิเคราะห์ผล

ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านล่างแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ PBM-WT1

PBM บำบัดน้ำสีย

PBM บำบัดน้ำสีย

ดาวน์โหลดเอกสาร:
PBM WasteWater.pdf