EN | TH
Loading…
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโรงแรม
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีใหม่

PBM ดีโอสเปรย์

PBM ดีโอสเปรย์

5 ประสิทธิภาพใน 1 เดียว

  • ฆ่าเชื้อโรคในทันที
  • กำจัดกลิ่นได้ทันที
  • สามารถยับยั้งไวรัสได้
  • ป้องกันเชื้อราได้ยาวนาน
  • กำจัดกลิ่นได้ยาวนาน

ลักษณะ

PBM DeoSpray เป็นผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์ที่มีฤทธิ์ต่อต้านจุลินทรีย์ บรรจุในขวดสเปรย์ขนาด 400 มิลลิลิตร

PBM DeoSpray ได้ถูกแนะนำให้ใช้กับรองเท้า เสื้อผ้า ของเล่น ช่องระบายของเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์กีฬา ตู้ ผ้าปูที่นอน ม่าน พื้นบ้าน พรม ฉีดพ่นภายในรถยนต์และชุดพยาบาล

วิธีการใช้งาน

ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์โดยตรงในพื้นที่ที่เราต้องการจะฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน มีน้ำเป็นตัวทำละลายและไม่มีสารเคมีเจือปน จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยในขณะใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติทั่วไป

กรณีธุรกิจ

PBM DeoSpray ได้รับการทดสอบที่ศูนย์ฟอกเลือดของโรงพยาบาล Tomei Atsugi (ประเทศญี่ปุ่น) ในปี 2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการฆ่าเชื้อโรคและลดอันตรายจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

มีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 3 ชนิดที่นำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้

  • Pacific Beam Mold (PBM) DeoSpray
  • Antibacterial “Spray A”
  • Benzalkonium chloride

สิ่งที่เรานำมาทดลองก็คือ เตียงของผู้ป่วย หมอนและชุดพยาบาล (พื้นที่ที่เป็นสีแดงตามรูปด้านล่าง) หลังจากที่ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวลงไปยังพื้นที่ที่เลือกแล้ว เราจะวัดการเติบโตของจุลินทรีย์เป็นเวลา 120 ชั่วโมง (5 วัน)

PBM ดีโอสเปรย์

PBM ดีโอสเปรย์

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีเพียง PBM DeoSpray เท่านั้นที่ยังคงมีประสิทธิภาพหลังจาก 5 วัน

PBM DeoSpray สามารถลดการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในแต่ละวันได้ เราสามารถใช้เพียงแค่ทุกๆ 5 วันเท่านั้น

จากผลการทดลองที่ได้ ทำ ให้โรงพยาบาล Tomei Atsu ตระหนักได้ว่าทางโรงพยาบาล

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการฆ่าเชื้อโรคและในขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลยังสามารถดูแลผู้ป่วยไปพร้อมๆ กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

Download Factsheet:
PBM DeoSpray.pdf