EN | TH
Loading…
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโรงแรม
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีใหม่

หลอดแอลอีดี

Indoor LED

Indoor LED

 • หลอดไฟ แอลอีดี ฮาโลเจน 3W, 5W, 9W, 12W
 • แอลอีดี ฟลูออเรสเซ็นต์ T8 18W
 • แอลอีดี ดาวท์ไลท์ 3W, 6W, 7W, 9W
 • แอลอีดี พาร์ 30 7W, 14W
 • ไฟฉุกเฉิน แอลอีดี
 • แอลอีดี ส่องผนัง
 • แอลอีดี แคนเดิล 1W, 5W
 • แอลอีดี เส้นแข็ง เส้นอ่อน สำหรับตบแต่งบ้าน
 • แอลอีดี ขั้นบันได
 • แอลอีดี ติดผนัง

Outdoor LED

Outdoor LED

 • แอลอีดี โคมไฟติดกันสาด
 • แอลอีดีลานจอดรถ 98W – 140W
 • แอลอีดีไฟส่องถนน 28W, 80W, 100W, 200W
 • แอลอีดีโคมไฟฟ้าโรงงาน 30W, 40W, 50W
 • แอลอีดีสำหรับปลูกพืชไฮโดรโพนิก
 • แอลอีดีส่องต้นไม้

Underwater LED

Underwater LED

 • แอลอีดี สระว่ายน้ำ, แอลอีดีส่องผนังกั้นน้ำ
 • แอลอีดี บ่อน้ำพุ
 • แอลอีดี สำหรับติดเรือ

Dimmer LED

Dimmer LED

 • แอลอีดี ดีมเมอร์
 • แอลอีดี ดีมมิ่ง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร: